Rambler's Top100

Харківський обласний науково-методичний

інститут безперервної освіти

 

 

 

 

 

 

Навчальні презентації

(Підготовка комп’ютерних презентацій для проведення уроків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: вчитель інформатики

Валківського ліцею

ім. О.С. Масельського

м. Валки Харківської області

Сосновцев О.О.

 

 

Зміст

Зміст. 2

Вступ   Комп’ютерні презентації – призначення та можливості 3

Загальні характеристики Power Point 4

Об’єкти комп’ютерної презентації 8

Параметри документу презентації 8

Слайди. 8

Створення шаблону презентації 9

Текст. 10

Графіка. 11

Звукові об’єкти та фільми в презентаціях. 13

Вбудовані та зв’язані об’єкти. 14

Методичні основи створення та використання навчальних презентацій та принципи оформлення презентацій. 14

Зв’язки між презентаціями та іншими файлами. 17

Зв’язки презентація-презентація, презентація-документ. 17

Зв’язок презентація-програма. 17

Налагодження перегляду презентацій. 19

Допоміжні програми. 21

Підсумки. 22

Додаток. 23

 

Вступ 
Комп’ютерні презентації – призначення та можливості

Інформаційні процеси відіграють в житті людини дуже важливу роль. Саме інформація є підставою для прийняття тих або інших рішень. Тому дуже важливо, щоб та інформація, що надходить до нас мала властивості вірогідності, правдивості, зрозумілості, повноти, цінності та інші. Як відомо, ці процеси складаються із подій отримання,  обробки, зберігання, передавання та подання інформації.

Остання подія, а саме – подання інформації, призначена для ознайомлення її споживача з її змістом. Саме від якості цієї події буде залежати ступінь спотворення отриманої ним інформації відносно  її стану до подання.

Спотворена інформація є неточною, можливо, не правильною, а тому може призвести до прийняття неправильного рішення, або формування неправильної точки зору, світогляду. Тому дуже важливо мати надійні сучасні засоби подання інформації, що мінімізують можливість її спотворення завдяки певним формам і методам її подання.

Одним із таких засобів є комп’ютерні презентації.

Комп’ютерна презентація (КП) є засобом подачі інформації з використанням комп’ютерної техніки. В основу КП покладено спосіб подачі інформації у дискретному вигляді. Тобто, інформація розбивається на невеликі порції. Кожна порція розміщується на окремій сторінці – слайді. Під час демонстрації слайди подаються у певній послідовності.

Слайд може містити текстову, графічну, відео та звукову інформації, а також інші об’єкти – таблиці, діаграми, графіки, математичні формули тощо. Дуже корисним об’єктом є гіперпосилання, що дозволяють прив’язати до презентації інші документи або програми.

Презентації можуть бути створені у вигляді окремих програм або у вигляді документу, прив’язаного до певного програмного додатку. Серед останніх велику популярність набула програма MS Power Point.

Область використання презентацій дуже велика. Це і рекламування продукції, і супроводження докладів та виступів, презентація проектів, а також навчання користувачів з певної предметної галузі. Саме питання навчальної якості презентацій і буде розглянуте у даній роботі.

Загальні характеристики Power Point

Power Point програмний продукт фірми Microsoft призначений для створення презентаційних документів. Він має розвинений та дуже зручний інтерфейс, набір шаблонів документів та майстрів їх створення, велику кількість інструментів для створення презентації, її форматування, налагодження та демонстрації.

Power Point дозволяє створювати багатослайдові презентації. Слайд може містити як текст, графіку, звук так і вбудовані та зв’язані зовнішні об’єкти із електронних таблиць, відеофільмів тощо.

Результатом роботи у Power Point є презентаційний документ, який працює під керуванням цієї програми. Якщо Power Point не встановлено в системі, то перегляд презентаційного документу буде неможливим.

Після запуску Power Point відкривається вікно програми Microsoft Power Point та вікно Power Point для вибору подальшої дії: створенню нової презентації або відкриття створеної раніше.

Мал. 1 Вікно початку роботи Power Point

Як видно, нову презентацію можна створити за допомогою майстру автозмісту ("мастер автосодержания"), шаблону оформлення ("шаблон оформления") або створити порожню  презентацію ("пустая презентация").

Майстер автозмісту дозволяє сконструювати презентацію, заповнюючи поля форм майстрових вікон за декілька кроків. Після цього презентацію можна допрацювати – відредагувати, розширити та додати інформаційного матеріалу.

Мал. 2 Вікно майстра автозмісту

 

Шаблон оформлення можна вибрати у вікні "Создать презентацию"

Мал. 3 Вікно створення презентації із вибраного шаблону

Шаблон оформлення є презентаційним файлом із розширенням .POT, і призначений не для демонстраційних завдань, а для створення нових презентацій. Принцип створення такий: при виборі певного шаблону створюється його копія, яка відкривається у Power Point як новий файл. При цьому всі налагодження шаблону містяться в цьому файлі. Це дуже зручно коли необхідно створити не одну, а групу однорідних презентацій. В операційній системі MS Windows 98 програма MS Power Point пакету MS Office 2000 розміщує свої стандартні шаблони знаходяться у папці

\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\

Шаблони, створені користувачем розмішаються у папці

\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Шаблоны\

Після доопрацювання презентацію зберігають на носії зовнішньої пам’яті. По замовчуванню презентаційний файл матиме тип і місце розташування вказані у вікні параметрів закладки "Сохранить"

Мал. 4 Вікно налагодження параметрів, закладка налагодження збереження файлу.

Файли документів презентації мають розширення .PPT, файли демонстраційних документів мають розширення .PPS

При встановленні програми Power Point операційна система пов’язує файли з розширенням .PPT з процесом  відкриття цього файлу в середовищі цієї програми для редагування, а файли з розширенням .PPS – для демонстрації. Тобто, при активізації PPS- файлу інтегроване середовище програми Power Point на екрані не з’являється, а відразу починається процес демонстрації.

Інтерфейс програми Power Point є стандартним для програм фірми Microsoft і являє собою вікно з рядком заголовку, рядком меню, панелями інструментів, робочих вікон документу та рядку стану.

Рядок меню дає доступ до всіх інструментів програми, але користуватися ним не дуже зручно. Тому основні інструменти розміщені на основних панелях: стандартній, форматування та малювання. Остання панель є основною при роботі по створенню презентації. Тому вона повинна постійно знаходитися на екрані. (Вивести панель на екран або убрати з екрану можна за допомогою пункту меню "Вид\Панели инструментов" ).

 

Мал. 5 Панель інструментів "Рисование"

Під час роботи по створенню та перегляду презентації використовують 5 режимів відображення робочого поля:

·        звичайний режим

·        режим структури

·        режим слайдів

·        режим сортувальника слайдів

·        режим показу слайдів

 

Для вибору режиму існує група кнопок у лівому нижньому кутку робочого поля презентаційного документа:

Мал. 6 Кнопки вибору режиму роботи.

Перші три режими використовуються при формуванні слайдів презентації. Четвертий режим використовують, коли треба у презентації поміняти місцями два або більше слайдів. П’ятий режим призначений для перегляду презентації.

Нижче наведене робоче поле документа презентації.

Мал. 7 Вікно програми Power Point. Між панелями форматування (угорі) і малювання (унизу) знаходиться робоча область документа презентації. Зліва – текстове вікно, справа – вікно слайда. Під вікном слайда міститься вікно заміток.

Об’єкти комп’ютерної презентації

Параметри документу презентації

Презентаційний документ являє собою електронну книгу, що  складається із сторінок, які прийнято називати слайдами.

Якщо ви створюєте нову презентацію на базі порожньої, то вам буде необхідно виконати налагодження параметрів сторінки. Для цього необхідно активізувати пункт меню "Файл\Параметры страницы..." В результаті з’явиться вікно "Параметры страницы":

Мал. 8 Вікно для встановлення параметрів сторінки-слайду.

Якщо створюється презентація для подальшого виведення на папір або плівку, то у вікні слід змінити розміри слайдів, можливо задати їх ширину, висоту та нумерацію, а також орієнтування. Якщо створюється електронна презентація з метою демонстрації на комп’ютері, то змінювати параметри не слід.

Слайди

Основним елементом презентації є слайд.

Power Point містить 24 макети слайдів. Деякі з них показані на малюнку:

 

Мал. 9 Вікно створення нового слайду.

Наведене вікно з’являється при створенні нової порожньої презентації та під час створення нового слайду. Як правило, першим слайдом презентації є титульний слайд. Всі наступні слайди можуть мати форму одного із 23 нетитульних макетів.

Як видно із наведених макетів, слайд може містити заголовок, а також текст-список, звичайний текст, таблицю, організаційну діаграму, графіки, малюнки, відео та інші об’єкти.

Щоб створити новий слайд, необхідно скористатися пунктом меню "Вставка\Новий слайд..." або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+M, що значно зручніше. Вилучення слайду зручніше виконувати у вікні тексту. Для цього слід клікнути на піктограмі слайду та натиснути клавішу Delete. Але будьте уважними, бо слайд при цьому вилучається без попередження.

Мал. 10  Піктограми слайдів у текстовому вікні презентації.

Це вікно підходить також для переміщення слайду в іншу позицію презентації.

Створення шаблону презентації

Якщо ви плануєте створити не одну, а декілька подібних за оформленням презентацій, то створіть презентацію на основі якого-небудь шаблону, скориставшись пунктом меню "Файл\Создать...", що викликає вікно створення нової презентації, в якій слід вибрати закладку "Шаблоны оформления":

Мал. 11 Вікно створення нової презентації, закладка "Шаблоны оформления".

Після цього ви отримаєте презентацію оформлену за вказаним шаблоном. Power Point надає можливість редагувати оформлення шаблону через пункти меню "Вид\Образец\Образец слайдов" або "Вид\Образец\Образец заголовков".

Після редагування слід вийти із режиму, натиснувши кнопку "Закрыть" панелі "Образец":

Мал. 12 Панель "Образец"під час редагування формату шаблону.

Отриманий документ-шаблон необхідно зберегти як шаблон презентації, а потім використати його при створенні нового документу.

Відтепер новий шаблон міститиметься у вікні створення нової презентації.

Текст

Поки що в презентаціях текст є основним інформаційним об’єктом. Так як саме він несе основне смислове навантаження в процесі подання інформації. І хоча графіка більш інформативна, вона потребує ще процесу вивчення та аналізування зображення, а тому не може повністю замінити текстове повідомлення.

Звукове повідомлення на відміну від текстового не фіксується на певний час, а тому гірше запам’ятовується. Крім того, як правило, зорова пам’ять людини більш розвинена ніж слухова.

Недарма автори презентаційної програми відвели під текст спеціальне вікно, що знаходиться ліворуч слайдового.

При створенні нового слайду у текстовому вікні утворюється піктограма слайду із відповідним йому порядковим номером. Праворуч піктограми вводиться тест заголовку слайду. При натисканні Ctrl+Enter курсор переходить на новий рядок, в якому можна ввести текст слайду. При цьому на слайді утворюється прямокутний текстовий об’єкт, а в ньому з’являється введений текст. Якщо поточний файл містить текстовий об’єкт, то, коли натиснути Enter без клавіші Ctrl, створюється новий слайд такого ж макету, як і попередній. Виключенням є створення таким способом нового слайду після титульного. У цьому випадку утвориться слайд макету маркованого тексту.

Для форматування тексту використовуються інструменти панелі форматування або меню "Формат". Крім цього використовуються інструмент панелі "Рисование" "Цвет текста".

Для форматування текстового об’єкту використовуються інструменти панелі "Рисование" "Цвет заливки", "Цвет линии", "Тип линии", "Тип штриха", "Тень" та "Объем".

Слід звернути увагу на те, що новостворений текст на слайді форматований у вигляді списку, який можна зробити багаторівневим за допомогою інструментів панелі форматування "Повысить уровень" або "Понизить уровень". Якщо ж текст не повинен бути списком, то слід зняти з нього цю форму, відтиснувши кнопку панелі форматування "Маркеры".

 Крім звичайного текстового об’єкту на слайд можна помістити текстовий об’єкт "Надпись". Він майже нічим не відрізняється  від звичайного, крім того, що при зменшенні розміру об’єкту звичайний текст до певної міри автоматично зменшує свій розмір так, щоб текст помістився в рамках об’єкту. У тексту об’єкту "Надпись" така властивість відсутня. Крім цього текст об’єкту "Надпись" не відображається у текстовому вікні.

Зміна розмірів та положення на слайді текстового об’єкту виконується за допомогою миші через елементи об’єкту рамка та прив’язки.

Мал. 13 Вигляд текстового об’єкту. На малюнку показана рамка об’єкту та вісім прив’язок, розміщених на рамці.

Слід замітити, що заголовок слайду також є текстовим об’єктом. Щоправда зміна його розмірів не впливає на розмір букв тексту, який в ньому міститься.

Графіка

Щоб презентація несла якомога більше інформації, до неї на ряду із текстом вносять об’єкти інших видів. Серед яких особливе місце займають графічні об’єкти.

Вставити графічний об’єкт можна скориставшись пунктом меню "Вставка\Рисунок", який має підменю із семи пунктів:

·        "Картинки..."

·        "Из файла..."

·        "Автофигуры"

·        "Организационная диаграмма"

·        "Объект WordArt..."

·        "Со сканера или камеры..."

·        "Таблица Microsoft Word"

 

Перші два пункти дозволяють вставити у слайд зовнішні графічні файли стандартних форматів. "Автофигуры" є внутрішніми графічними об’єктами Power Point. "Организационная диаграмма" та "Объект WordArt..." є стандартними програмами-додатками, що дозволяють створювати відповідні графічні об’єкти власних форматів та вбудовувати їх у документ без збереження на диску у вигляді файлу. "Со сканера или камеры..." дозволяє вбудовувати графічне зображення у документ із зовнішнього пристрою без збереження цього зображення у файл. Останній пункт меню взагалі, схоже, не має відношення до графіки, бо таблиці вважаються різновидом текстової інформації. Хіба що автори програми вважають в таблиці головним не текст, а їх границі.

Графічні файли стандартних типів можна розділити на дві групи: растрові та векторні. Перші покликані відображати реалістичну графічну інформацію – фотографії, зображення реальних об’єктів тощо. Другі використовують для зображення піктограм, схем, знаків і тому подібне.

Об’єкти векторного типу мають більше можливостей щодо форматування. Після подвійного кліку мишкою на такому об’єкті Power Point пропонує перетворити його на малюнок Microsoft Office. Після перетворення на них діють інструменти панелі "Рисование", які викликаються кнопкою "Действие".

Серед растрових типів перевага надається типам JPEG та GIF. Причиною є, перш за все, їх компактність, що менше впливає на остаточний розмір презентації. Крім того, тип GIF є анімаційним та може мати прозору підкладку. Щоправда, суттєво програє типу JPEG щодо кількості варіантів кольору пікселя.

Фігурний текст – об’єкт WordArt дозволяє створити  графічний варіант тексту з такими елементами  оформлення, як тінь, об’ємність, форма рядка тощо. Щоправда, на мій погляд, цей додаток досить невдалий, так як створений текст, як правило, має дуже низькі дизайнерські якості. Більш вдалою була попередня версія цієї програми, яка йшла із пакетом MS Office 95 і яка відсутня у нових версіях офісу.

Як і текстовий об’єкт, графічний має свою рамочку та прив’язки, які дозволяють його переміщати та надавати йому нових розмірів.

Мал. 14Графічний об’єкт має свою рамочку та прив’язки.

Звукові об’єкти та фільми в презентаціях

Використання в презентації звуку та відео робить її більш інформативною і приємною для сприйняття.

Для створення звукового об’єкту використовують інструменти пункту меню "Вставка\Фильмы и звук", який містить пункти:

·        "Фильм из коллекции..."

·        "Фильм из файла..."

·        "Звук из коллекции..."

·        "Звук из файла..."

·        "Запись с компакт-диска..."

·        "Записать звук"

 

При створенні об’єктів вказаного типу слід мати на увазі, що звукові об’єкти вбудовуються у слайд презентації, а фільмові зв’язуються. Це означає, що фільмовий об’єкт повинен міститися на носії інформації разом із документом презентації, в  якій він використовується. Інакше можна розраховувати виключно на його перший кадр і не більше.

Останні два пункти "Запись с компакт-диска..."  та "Записать звук" створюють звукові об'єкти відразу на слайді минаючи етап збереження звуку у файлі.

Звуковий та фільмовий об’єкти можна налагодити таки чином, щоб вони почали працювати автоматично при перегляді слайду, або при активації кнопкою миші. Перед вставкою у слайд звукового або відео файлу Power Point дає запит "Автоматически производить звук (фильм) при показе слайдов? Если нет, то для воспроизведения потребуется щелкнуть его". Якщо натиснути кнопку "Да", то звуковий або фільмовий об’єкт почне роботу автоматично при демонстрації слайду. Якщо "Нет", то для того, щоб об’єкт запрацював, необхідно буде клікнути на ньому лівою кнопкою миші. Можна також задати неперервне відтворення об’єкту. Для цього використовується властивість анімації об’єктів.

Мал. 15 Налагодження анімації фільмових або звукових об’єктів.

Якщо при вставці об’єкту було задано автоматичне його відтворення, а ви бажаєте це відмінити, то слід зняти прапорець навпроти назви цього об’єкту у віконці "Объекты для анимации" (див. мал.15). І навпаки, коли необхідний автоматичний початок роботи об’єкта, прапорець потрібно встановити.

Вбудовані та зв’язані об’єкти

Крім так званих, внутрішніх об’єктів, у слайд можна вставити зовнішні. Тобто ті, які відповідним чином доступні іншим додаткам. Серед них найчастіше бувають корисними  такі об'єкти як MS Organization Chart 2.0 (організаційна діаграма), Microsoft Equation 3.0 (редактор математичних формул), "Диаграмма MS Excel". Вставляються і редагуються такі об’єкти як звичайні OLE-об’єкти. 

Щоб помістити такий об’єкт на слайд використовують пункт меню "Вставка\Объект...". В результаті на екрані з’явиться вікно "Вставка объекта":

Мал. 16 Вікно "Вставка объекта" використовується для  вставки об’єктів різних додатків за технологією OLE у слайд.

Як видно з малюнка, э можливість створити і вставити новий об’єкт, або вибрати створений раніше. Також є можливість вставляти не сам об’єкт, а його значок (ярлик). У цьому випадку на екрані матимемо не зображення самого об’єкту, а лише значок, який може його активізувати. Слід мати на увазі, що для всіх об’єктів можна створити на слайді значок, але не всі об’єкти запускаються цим значком під час демонстрації презентації.

Методичні основи створення та використання навчальних презентацій та принципи оформлення презентацій

Ми розглянули технічні аспекти створення презентацій. Тепер розглянемо методологічні аспекти створення навчальних презентацій. Те, якою повинна бути презентація, залежить від того, як планується її використання на уроці.

Презентація може бути або супроводжувальною, або повнофункціональною.

Супроводжувальною презентацією вчитель користується під час пояснення нового матеріалу, використовуючи комп’ютерну техніку замість плакатів, карт, роздаткового матеріалу. У цьому випадку основна інформаційна роль належить учителю.

Повнофункціональна презентація забирає на себе основну інформаційну роль уроку. Вчитель тільки підготовлює учнів до роботи з новим матеріалом – оголошує тему, мету уроку та основні моменти, на які слід звернути увагу при вивченні нового матеріалу. Далі учні самостійно, працюючи з презентацією, вивчають новий матеріал. В кінці уроку вчитель проводить обговорення пройденої теми, уточнюючи певні моменти, відповідає на питання учнів та підводить підсумки уроку. До таких презентацій дуже корисно мати тести. Бажано в електронному вигляді. Тест згодиться як для самоконтролю учнів, так і для контролю їх знань збоку вчителя.

При створенні супроводжувальних презентацій основними елементами слайдів будуть графічні об’єкти: малюнки, схеми, діаграми, графіки; а також таблиці. У меншій мірі – відеофрагменти. Це пов’язано з тим, що відеофрагмент потребує перегляду та його прослухування. При цьому потрібна висока синхронність у роботі всіх учнів, щоб для частини із них на уроці не виникла технологічна пуза, яку вчитель не запланував у своєму хронометражі. Дуже корисними для таких презентацій є проекційні апарати та інтерактивні дошки. В цьому випадку відеофрагменти набувають більшої цінності. В презентаціях супроводжувального типу не повинно бути багато текстової інформації, бо вона також може привести до незапланованої паузи, так як швидкість опрацювання текстової інформації у різних учнів різна. Можливу текстову інформацію вчитель замінює своєю розповіддю.

Як бачимо, супроводжувальні презентації використовуються на звичайних уроках з метою збільшення їх наочності та зрозумілості нового матеріалу.

Повнофункціональні презентації містять значно більше текстової інформації і неменшу, ніж у супроводжувальних, кількість графічної. Дуже корисними в таких презентаціях є звукове супроводження та використання відеоматеріалів. Озвучувати слід текст, який відображено на слайді. Це робиться для тих учнів, у яких переважає слухова пам’ять.

Слід пам’ятати, що текст повинен розподілятися по слайдах невеликими порціями та супроводжуватися відповідними малюнками, схемами, фотокартками тощо. У такому випадку текстова інформація краще сприймається і розуміється учнями. Жоден слайд повнофункціональної презентації, крім слайдів, все поле яких займає фільмовий об’єкт,  не повинен містити об’єктів без текстового супроводу. Такий слайд буде холостим, тобто не зрозумілим учню.  Не слід зловживати анімаційними можливостями об’єктів. Анімація може бути корисною на титульному слайді і дуже шкідливою на інших. Причиною цього є те, що вона потребує певного часу та відволікає увагу від матеріалу, що вивчається.

Якщо учні мають підручники, то матеріал презентації повинен бути з ними максимально погоджений. Рекомендується презентації створювати із тексту підручника. Це створить цілісну систему урок-домашнє завдання. Наявність підручників – дуже важливий момент при розробці презентації. У цьому випадку можна створювати презентації більшого об’єму, так як відпадає потреба у конспектування матеріалу. А при цьому створюються більш оптимальні умови засвоєння нового матеріалу.

Зручним прийомом створення презентації із підручника є сканування та розпізнавання програмою Fine Reader тексту – створення Word-документу – відповідна його доробка –  відправка цього документу у Microsoft Power Point – доопрацювання презентаційного документу. У наведеній технології є один момент, на який слід звернути увагу. Це – доробка Word-документу. Під час відправки документу у Microsoft Power Point будуть відправлені і правильно розміщені на слайдах тільки ті фрагменти тексту, які мають стиль заголовку. Тому спочатку слід відформатувати весь текст документу як заголовок 2-го рівня. Змінити формат цього стилю, щоб текст був звичайним, а не заголовочним. Потім заголовкам пунктів призначити стиль заголовку 1-го рівня. Розділити пункти на невеликі частини і для кожної із них створити заголовок 1-го рівня (можна повторювати загальний заголовок для пункту). І тільки після цього відправляти у Microsoft Power Point.

Далі у Microsoft Power Point виконати налагодження шаблонів титульного та звичайних слайдів, як було розглянуто раніше. Після чого ви матимете презентацію із текстовим матеріалом, яку слід доопрацювати: додати малюнки, звук та інші об’єкти.

Зв’язки між презентаціями та іншими файлами

Зв’язки презентація-презентація, презентація-документ

З будь-яким об’єктом слайду можна пов’язати певну дію. Для цього необхідно клікнути по ньому правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати пункт "Настройка действия". З’явиться вікно "Настройка действия", в якому треба вибрати радіокнопку "Перейти по гиперссылке" та розгорнути список, як показано на малюнку внизу. Із списку можна вибрати іншу презентацію або інший документ. Далі з’явиться вікно відкриття документу, у якому необхідно відшукати відповідний документ та натиснути кнопку OK .

Мал. 17 Вікно для налагодження дії при активізації об'єкту мишею.

Після цього клік по об’єкту виконає гіперперехід на вказаний документ. Документ буде відкрито закріпленим за нам додатком.

Зв’язок презентація-програма

Зв’язок об’єкту слайда із програмою відбувається аналогічним чином. Тільки у цьому випадку вибирається радіокнопка "Запуск програми". Слід мати на увазі, що запускати закріплену за об’єктом програму можна багато разів. І, якщо сама програма не налагоджена на одночасну роботу тільки одного її екземпляру, то буде відкрито декілька її екземплярів, що зовсім не корисно для роботи системи.

Мал. 18 Налагодження дії об’єкту на запуск програми.

Дуже зручно використовувати такі зв’язки для підключення презентації до електронних сховищ інформації як внутрішніх, так і зовнішніх з використанням локальних і глобальних мереж.

 

 

 

Налагодження перегляду презентацій

Існують автоматичний, керуємий  та комбінований способи демонстрації КП.

Автоматичний спосіб вимагає чіткого розрахунку часу на сприйняття інформації з кожного слайду, не надає можливості повернення на попередні слайди для повторного їх перегляду і є незручним для презентацій, що містять текстову інформацію, так як швидкість читання у різних користувачів різна. Автоматичний спосіб підходить для непідготовлених користувачів, або для групових демонстрацій у формі віщання презентацій, що переважно містять графічні об’єкти та звукове супроводження.

Керуємий спосіб дозволяє користувачу виконувати керування демонстрацією презентації. Такий спосіб зручний як лектору при проведенні лекцій, так і при самостійній роботі користувачів з презентацією. Як правило, такі презентації містять багато текстової інформації і можливість повернення на попередні слайди є зручною для користувача, у якого виникла потреба переглянути деякі із вже пройдених слайдів.

Для налагодження перегляду презентації використовують пункт меню "Показ слайдов\Настройка презентации..."

 

Мал. 19 Вікно налагодження презентації.

Вікно налагодження презентації містить ряд інструментів, які дозволяють задати режим її демонстрації. Тут можна задати повноекранний керуємий або автоматичний режими демонстрації або керуємий віконний режим, вказати діапазон презентуємих слайдів та режим зміни слайдів: ручний або за часом.

Дуже зручним є режим "управляемый докладчиком (полный экран), непрерывный цикл до нажатия клавиши "Esc". Смена слайдов вручную".

Процес зміни слайдів налагоджується у вікні зміни слайдів, яке можна визвати через пункт меню "Показ слайдов\Смена слайдов...".

 

Мал. 20 Вікно налагодження зміни слайдів.

Для більш зручного керування процесом демонстрації презентації рекомендується створити панель керування із кнопками переходу на попередній, наступний, перший та останній слайди, кнопку переходу на останній розглянутий слайд, а також кнопку виходу із програми.

Можна створити слайд змісту презентації, в якому кожному пункту змісту призначити гіперпосилання для переходу на відповідний слайд. Тоді у панелі керування передбачити кнопку переходу на слайд змісту.

Мал. 21 Слайд змісту презентації із панеллю керування у правому верхньому куті.

Допоміжні програми

При створенні якісної презентації не обійтися без використання різних об'єктів – таких, як графіка, звук, відео. Для цього на практиці можна використати готові файлові документи, наприклад, із колекцій ClipArt. Але можна самостійно виготовити такі об’єкти за допомогою графічних або музичних редакторів та інших програм. Хочу зупинитися на дуже корисній, особливо для підготовки презентацій для уроків інформатики, програмі SnagIt. Ця програма дозволяє знімати графічні та відеокопії з екрану комп’ютера із подальшим їх збереженням у вигляді файлів, або поміщати їх у буфер пам’яті комп’ютера. Далі із цих копій можна створити об’єкт слайду презентації.

Мал. 22 Головне вікно програми SnagIt 7.0

Якщо розміри відеофайлів  на ваш погляд завеликі, можна скористатися компресорами програми VirtualDub, які дозволять суттєво їх зменшити без втрати якості зображення і звуку.

Підсумки

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють внести зміни в навчальний процес. Одні – зробити подачу матеріалу більш наглядною та індивідуальною. Інші – відкрити доступ до необмеженого об’єму інформації через бази даних, банки знань, глобальні комп’ютерні мережі. Одним із таких засобів є комп’ютерні презентації, які сьогодні тільки починають використовуватися при проведенні занять. Робота учня з такою презентацією нагадує роботу з підручником. Але презентація може мати багато переваг. Це –  і дискретизація інформаційного матеріалу, що спрощує її засвоювання, і оформлення інформації елементами якісної графіки, і супроводження звуком, і використання відеоматеріалу. Все це є чинниками більш якісного засвоювання учнем матеріалу, який він вивчає.

Противникам цього дидактичного прийому хочу сказати, що будь-які прийоми та методи навчання мають як переваги, так і недоліки. І як людина, що використовує в своїй роботі фарби і пензлик, може створити шедевр, або нікчемний малюнок, так і той, хто створює навчальну програму або документ може створити його або якісно, або недуже. Крім цього, наявність такого продукту ще не гарантує його правильного використання в процесі навчання. Комп’ютер і все, що він на надає – це тільки інструмент. А інструментом, перш за все,  необхідно вміти користуватися.

Серед переваг презентаційного прийому навчання, крім вказаних вище, можна виділити розвантаження викладача, зняття з нього функцій подання матеріалу і надання функцій контролю за процесом роботи з презентацією, обговорення та узагальнення нових знань учнів після закінчення роботи з нею. В таких умовах з’являється можливість для додаткової індивідуальної роботи з кращими учнями, що забезпечує індивідуальний підхід у навчанні.

Недоліком, на мій погляд, є відсутність емоційного контакту між учнями і вчителем під час вивчення нового матеріалу. Щоправда, цей контакт виникає на стадії обговорення та підведення підсумків. Слід також мати на увазі, що неможливо навчити того, хто сам не проявляє до цього бажання. Тому завжди знайдуться учні, для яких такий спосіб буде неефективним, як, між іншим, і інші способи навчання. Розвиваючи презентаційний спосіб навчання, в перспективі можна очікувати створення взаємопов’язаних навчальних пакетів з різних навчальних предметів, що забезпечують також міжпретметні зв’язки, систематизацію і узагальнення існуючих засобів викладання, можливість проведення нестандартних уроків, створення презентаційних електронних підручників. Спосіб подання інформації засобами презентації набагато кращий за подання у формі традиційної Web-сторінки. Тому є надія, що виробники програм створення презентацій оптимізують процес формування Web-документу із презентації у напрямку створення більш компактних HTML-кодів.

Що стосується сьогоднішнього дня, то вважаю, що особливо вчителям інформатики, слід звернути увагу на прийом використання презентацій у навчальному процесі, глибше вивчити це питання, оптимізувати його та створити методичні розробки для проведення уроків із презентаційною підтримкою.

Додаток

Додаток до реферату являє собою компакт-диск із прикладами навчальних презентацій з різних тем шкільного предмету інформатика.

В прикладах реалізовані ті принципи побудови та налагодження презентацій, які були розглянуті у роботі. Презентації містять різні об'єкти, включаючи відеоролики власного виробництва, гіперпосилання тощо.

Наведені презентації та подібні до них були успішно апробовані на уроках інформатики.

Hosted by uCoz